meer inspiratie

Holland Dance Festival steunt DansopleidersAkkoord

4 oktober 2023

Op woensdag 4 oktober ondertekenen alle bacheloropleidingen Docent Dans het DansopleidersAkkoord. Doel van het Akkoord is er om ervoor te zorgen dat er meer toekomstige docenten worden opgeleid om dansonderwijs te geven en dans zo breder toegankelijk wordt voor alle leerlingen. Naast de desbetreffende bacheloropleidingen wordt het initiatief gesteund door partners uit het onderwijs, de danswereld en het culturele veld, o.a. Holland Dance Festival. Stichting Méér Muziek in de Klas is de procesbegeleidend partner.

Vandaag wordt het DansopleidersAkkoord onthuld met een optreden van ISH Dance Collective. Om ervoor te zorgen dat er meer toekomstige docenten worden opgeleid om dansonderwijs te geven, en dans zo breder toegankelijk wordt voor alle leerlingen, ondertekenen alle bacheloropleidingen Docent Dans vandaag het DansopleidersAkkoord. Daarin maken zij afspraken om het dansonderwijs in de opleidingen beter af te stemmen op de belevingswereld van kinderen en jongeren, waardoor zij zich door middel van dans en beweging expressief, creatief, sensomotorisch en cognitief kunnen ontwikkelen. Ook een breed scala van partijen uit het onderwijs, de danswereld en de culturele sector verenigen zich om het akkoord te steunen, zoals zoals Nederlandse Dansdagen, Jeugdeducatiefonds, Beweegalliante, Algemene Vereniging Schoolleiders en Holland Dance Festival. 

Dansonderwijs stimuleert de persoonsvorming, het zelfvertrouwen en mentale welbevinden van kinderen waardoor ze steviger in de samenleving kunnen staan. Desondanks komen kinderen en jongeren in de praktijk onvoldoende in aanraking met dans. Daarom moet er meer en beter dansonderwijs voor kinderen en jongen komen in en rondom de scholen. Al jaren maakt Holland Dance Festival zich hard voor (meer) in het onderwijs. Jaarlijks organiseren wij meerdere educatieve projecten, workshops en op maat gesneden lesprogramma's. Dit akkoord is dan ook de kers op taart; Holland Dance Festival is er trots op om de passie en de kracht van dans te ontsluiten.

Het DansopleidersAkkoord is een groeiend en open akkoord; na de aftrap van de overeenkomst kunnen ook nieuwe ondertekenaars zich op ieder moment aansluiten om een bijdrage te leveren aan het versterken van dans en beweging op en rondom de scholen.