Samuel Wuersten

Artistiek en algemeen directeur Holland Dance Festival

Al meer dan dertig jaar maakt Holland Dance Festival deel uit van de culturele top in Nederland en de faam van de organisatie strekt zich uit tot in de verste delen van de wereld. Dit alles is in belangrijke mate te danken aan het bestuurlijke en artistiek-inhoudelijke werk van Samuel Wuersten, algemeen en artistiek directeur van Holland Dance Festival. Oorspronkelijk geschoold als danser, heeft Wuersten zich ontwikkeld tot een visionair en krachtig bestuurder die zich onafgebroken inzet om van Nederland een internationaal gidsland te maken op het gebied van de danskunst.

Wuersten is verantwoordelijk voor talloze primeurs in Nederland en voor veel Nederlandse primeurs in het buitenland. Zo introduceerde hij onder meer de Franse prima ballerina Sylvie Guillem in ons land, initieerde hij een samenwerking tussen de Russische sterballerina Diana Vishneva en choreografen Hans van Manen en Jiří Kylián én creëerde hij wereldwijd belangrijke kansen voor Nederlandse danskunstenaars en -instellingen. De afgelopen tien jaar alleen al zorgde hij ervoor dat zo’n dertig Nederlandse gezelschappen en choreografen in het buitenland optraden c.q. samenwerkingen met internationale gezelschappen aangingen. Andersom haalde hij, sinds zijn aantreden in 1994, meer dan driehonderd buitenlandse gezelschappen naar Nederland, waaronder ‘wereldleiders’ op dansgebied als de Amerikaanse Martha Graham Dance Company, het Braziliaanse Balé da Cidade, de Chinese Guangdong Modern Dance Company en het Australische Bangarra  Dance Theatre.

Ook zag Wuersten al geruime tijd vóór alle cultuurbezuinigingen de mogelijkheid om van dans een instrument te maken van maatschappelijke verbinding en engagement. Vanuit het standpunt ‘Dans is voor iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond’ zorgde hij voor een vernieuwingsslag in de danswereld en vooral daarbuiten door dans in te zetten binnen onder meer het onderwijs en de zorg. Daarmee levert Holland Dance Festival een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals de toenemende bewegingsarmoede onder de jeugd en de steeds groter wordende eenzaamheid onder, met name, ouderen. Holland Dance Festival is daarbij ook koploper op het gebied van ‘dansen zonder beperking’, door mensen mét een fysieke of verstandelijke beperking de kans te bieden om de kracht van het zelf dansen te ervaren.

Wuersten is geboren in Gstaad, Zwitserland (1961) en heeft in 1999 de Nederlandse nationaliteit aangenomen. Zijn dansopleiding volgde hij aan de Hamburg Ballett Schule in Duitsland en bij Codarts Rotterdam. Na een internationale carrière als danser, docent en choreograaf stapte hij over op artistieke programmering en andere functies waarin hij dans breed kan uitdragen. Naast zijn functie bij Holland Dance Festival is Wuersten tevens codirecteur (lid College van Bestuur) van de Hogeschool voor de Kunsten Codarts Rotterdam en artistiek directeur van de Bacheloropleiding Dans van Zürich Arts University in Zwitserland. Daarnaast wordt hij veelvuldig gevraagd als adviseur en als jurylid van diverse internationale danscompetities.
In 2011 werd Wuersten geëerd met een ridderorde in de Nederlandse Orde van Oranje-Nassau. In hetzelfde jaar werd hij opgenomen in de Franse Orde van Kunst en Letteren en kreeg bij die gelegenheid de titel Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres. 

Adviseur, bestuurslid en jurylid voor o.a.:

Kylián Foundation (voorzitter)
Rolex Mentor & Protégé Arts Initiative
Prix de Lausanne (lid van het artistieke comité)
Benois de la Danse, Moskou
IMZ Dance Screen
Eurovision Young Dancer
Concours de Paris
Helsinki International Ballet Competition
Seoul International Dance Competition
Solo Tanz Theater Festival Wettbewerb, Stuttgart
Internationaler Choreografie-Wettbewerb, Hannover
Certamen Coreográfico de Madrid